Merania Hluku

 

S problematikou nadmerného hluku sa stretávame takmer denne. Môže se jednať o hluk v pracovnom prostredí, obytných priestoroch, hluk z dopravy. atď. Vo všetkých týchto prípadoch sme schopný situáciu analyzovať, urobiť potrebné merania a navrhnúť najvhodnejšie úpravy.

Dalším krokom je výroba a dodávka elementov vedúcich k zníženiu hlukovej záťažy na požadovanom mieste. Nejčastejšie sa jedná o protihlukové steny, kryty, úpravy strojového zariadenia, úpravy vzduchotechniky alebo inštalácia akustických podhľadov pre úpravu a ideálne naladenie akustiky vnútorného prostredia (napríklad bazény, kiná, divadlá..).

Pre dodržanie maximálnej kvality naších služieb disponujeme zvukovým analyzátorom triedy 1 a všetkým potrebným vybavením pre meranie hluku.

Meranie hluku

Na základe požiadavky alebo problematiky urobíme meranie hluku – stroja, výrobného areálu, dopravy, vnútorných priestorov – na základe ktorého vypracujeme správu z merania. Táto správa obvykle popisuje zdroje hluku, ich rozbor, frekvenčnú analýzu a v závere aj návrh efektivního riešenia problému. V prípade, že je potrebné urobiť meranie hluku akreditovaným laboratóriom, môžeme ho zaistiť v naších partnerských kanceláriach, ktoré sa špecializujú práve na túto činnosť.

Hlukové štúdie

Jedná sa o veľmi podobný postup ako v prípade merania hluku, iba celková situácia hlukovej záťaže je počítaná teoreticky. Tieto štúdie slúžia pre vytvorenie obrazu budúcej situácie, ich výsledkom je správa obsahujúca hlukové mapy. Tieto štúdie sú často využívané pre predpokladaný návrh opatrení zabraňující šíreniu hluku do okolia.

Akustika vnútorných priestorov

Vo veľa prípadoch sa nemusí jednať iba o nadmerný hluk ale o nesprávne riešené vnútorné priestory po stránke materiálovej prípadne architektonickej. Po prevedení potrebných meraní sme schopný priestor vhodne „naladiť“ na požadovanú činnosť. Iné požiadavky má športová hala a iné kinosála, preto se vždy jedná o individuálne riešenie s použitím iných materiálov.

Úprava vzduchotechnických systémov

Veľmi častý zdroj problémov pri riešení nadmerného hluku, ktorý vďaka dobrej znalosti vzduchotechnických systémov (a stovkám realizácií) dokážeme vyhodnotiť lepšie než společnosti zaoberajúcimi sa iba akustikou. Môže se jednať o dodávky tlmičov hluku, zmeny trás, odhlučnenie komôr jednotiek, ventilátorov. Riešenie môže mať viac variant, preto nás prosím kontaktujte a spoločne vyberieme tú nejlepšiu.

Protihlukové úpravy

Na základe nami nameraných hodnôt alebo dodaných podkladov (akustických správ, projektových dokumentácií, zadaní investora.. ) urobíme výber vhodného materiálu, základnú cenovú kalkuláciu a postupujeme k realizácií diela. Po odsúhlasení finálneho riešenia urobíme realizáciu „na kľúč“ alebo formou dodávky stavebnice. Táto voľba je vždy na zákazníkovi. Najčastějším prvkom sú vždy protihlukové steny a kryty, kde vďaka nami vyrábaným panelom AKUSTIK dosahujeme výborné hodnoty.